İnsan Kaynakları Politikamız

Anasayfa » İnsan Kaynakları Politikamız

Kuruluşumuzdan itibaren bireye saygı, katılımcılık ve bireysel sorumluluk, yenilikçi ve yaratıcı düşünceye açıklık, insan
kaynaklarının sürekli gelişimi başlıca inanç ve değerlerimizi oluşturmaktadır. Şirketin başarısı, her bir çalışanın kendi yaptığı iş çerçevesinde önemli bir katkıda bulunması ve bunu toplam şirket performansını etkileyecek düzeye taşıması ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda her zaman çalışanlarımızın yönetime aktif katılımını desteklemekte ve buna imkan yaratmaktayız. Böylelikle hem iş tatmini yüksek, gelişime açık, geliştirmeye hevesli, dinamik bir ekip oluşturmayı ve hem de bu güçlü ekip ile beklentilerin üzerinde hizmet vererek başarı çizgimizi daima daha yukarı taşımayı hedefliyoruz.

 

  • İşin özelliğine uygun personel seçmek ve görevlendirmek,
  • Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri, optimum sayıda personelle yerine getirmek,
  • Kuruluşumuzun ve Personelin maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
  • Personelin çalışma isteğini,bilgi ve birikimini arttırmasına yönelik olanaklar sağlamak,
  • Personelin görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla aktarabilecekleri iletişim kanallarını oluşturmak,
  • Personelin verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmalarını sağlayıcı tedbirler almak,

            AYGEN IK Yönetimi