Hizmetlerimiz

Anasayfa » Hizmetlerimiz
İthalat ve İhracat’a konu ürünlerin gümrük işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması
Tüm Gümrük Rejimleri Uygulamaları ve Danışmanlık Hizmetleri ( Serbest Dolaşıma Giriş, İhracat, Transit, Antrepo, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Dah.İşleme, Hariçte İşleme, Geçici İthalat )
GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)Tespiti Gerekli durumlarda İthalat ve İhracat için gerekli izin ve uygunluk belgelerinin alınması. ( Ticaret Odası,Sanayi Odası,Üniversite,Sağlık Bakanlığı,Tarım Bakanlığı ve diğer bakanlıklar bağlı bulunduğu birimler,konsolosluk v.b. Diğer kamu ve özel kuruluşlar)
Dış ticaret, Kambiyo Mevzuatı, Türk Parasını Koruma Kanunu, KDV Kanunu, Amme Alacakları Kanunu ve Gümrük Mevzuatı ile bağlantılı Sair mevzuat ile ilgili danışmanlığı hizmetleri
Serbest bölge giriş ve çıkış işlemleri
Serbest bölge Mevzuatı Danışmanlık hizmet
Ordino – Konşimento takip işlemleri
İlgili İhracatçı Birliklere üyelik işlemler
Depoculuk Hizmetleri