Akademi

Akademi

YYS kapsamında veya özel talepleri doğrultusunda AYGEN eğitim departmanı tarafından verilmektedir.

Bu eğitimler ile;

Eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesi
Gümrük mevzuat değişikliklerinin takibinin yapılabilmesi
Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğunun sağlanması
Dış ticaret mevzuatında dış ticaret ekibinin bilinçlendirilmesi
Dış ticaret ekibinin önemli konular üzerinde farkındalık yaratılması
Gümrük operasyonlarında karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Kişisel gelişim, oryantasyon ve mesleki eğitimler konusunda uzman eğitmenler tarafından verilmektedir.

Çalışma ortamına hazırlanmaları, ortak hedefler doğrultusunda tüm ekiple uyumlu çalışabilmeleri ve kurum hedefleri ile örtüşen ve beklentileri tam anlamıyla yerine getiren ekip arkadaşları olabilmeleri için

Eğitimlerimizde;

Şirket ve iş tanıtımı yapılmakta
Şirketimizdeki çalışma ve eğitim kültürü anlatılmakta
Yönetim ve yöneticiler tanıtılarak yöneticiler ve çalışanlar hakkında fikir sahibi olmaları sağlanmakta
Şirketimiz hakkında akıllardaki tüm soruları gidermek için öğrenmek istedikleri sorular cevaplanmakta
Son aşamada ise beyanname yazımında evrim programının kullanılması uygulamalı olarak gösterilmektedir.