Yazılım ve Entegrasyon Hizmetleri

Anasayfa » Hizmetlerimiz » Yazılım ve Entegrasyon Hizmetleri

Gümrük otomasyonu, lojistik/nakliye ve dış ticaret konularında birbirleriyle uyumlu ve birbirini tamamlayan parçalar gibi çalışan tam çözümlü sistemler üretmekteyiz., insan gücünden ve zamandan kazanacaklarınızla firmanızın hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışmaya devam edebilirsiniz.

Kurumunuzun özel ihtiyaçlarını birebir karşılayamaması durumunda; Aygen BT olarak firmanıza özgü, altyapınızla uyumlu, kapasite olarak kendi kullanım düzeyinizi ve gelecek için öngördüğünüz genişleme potansiyelini karşılayabilecek, modüler yapıda ve kolay servis verebilen size özel çözümler üretmekteyiz.

 

 

BT Altyapımız:

  • AYGEN , Bilgi Teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından takip ederek , hem donanımsal hemde yazılımsal alanda altyapısını güncellemek ve geliştirmek  , iş süreçlerinin kesintisiz olarak sürekliliğini sağlamak amacı ile çalışmalarını yürütmektedir. Yapılan risk ölçümlerinde , Risk Skoru yüksek olan donanımlar  yedeklilik esası ile topolojisi kurulmuştur.  Kullanılan donanımsal ürünlerin bakım anlaşmaları  tanımlı tedarikçi kriterlerine uygun olarak seçilmiş firmalar ile 0-4 Çözüm Garantili servis anlaşmaları ile yapılmıştır.
  • AYGEN’nin deprem , sel , doğal afet ve bu gibi olağanüstü felaket durumlarında Veri Merkezine erişememe ve sistemlerin çalışamaması durumunda, Şirketin İş Sürekliliği Kapsamında hizmetlerine devam edebilmesi maksadı ile Olağanüstü Durum Merkezi Yurtiçi/Dışı olmak üzere Cloud mimarisi kurulmuştur.
  • Bölge Müdürlükleri ve Şubelerde İnternet altyapısında hat yedeklilikleri ME, VDSL , ADSL ve 4,5 G kapasiteleri oranında sağlanmıştır. İnternet hatlarındaki olası kesintilerde sistem otomatik olarak yedek hattı devreye almaktadır.
  • Sunucu ve Kullanıcı tarafında kullanılan Lisanslı Yazılımlarda , Etik lisanslama esas alınarak , buna uygun olarak iç ve dış denetim ile periyodik kontroller yapılmaktadır. Microsoft, HP, Fortigate ve IBM gibi firmaların çözüm ortakları ile her yıl düzenli olarak lisanslama kontrolleri ile envanter kontrolleri yapılmakta ve sertifikalandırılmaktadır.

Yazılım Geliştirme:

  • AYCUBE , Dış Ticaret süreçleri ile ilgili tüm raporlamalarını esnek ve dinamik raporlama imkanı sağlanmıştır. Bunun dışında müşterilerimizin kendi iş süreçlerine uygun olacak şekilde yüzlerce özel rapor tanımlanmıştır.
  • IT Departmanı tarafından analiz edilen ve tüm saha ve ofis süreçlerimiz ayrı ayrı hedef süreler bazlı ölçümlenmektedir.  Saha Tarafında Mobil Uygulamalar ile anlık veri alınmaktadır. Ofis tarafında ise, Müşteri Temsilcilerinin kullandığı uygulama ile bu veriler iş takip kodu ile alınarak ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Gümrük , Hat , Taşıma Şekli kriterlerine uygun olarak  ölçümlemeler ile hedef süreler belirlenmiştir. Bu süreler düzenli olarak her hafta “Ekip Liderleri” tarafından kontrol edilmekte ve süreç değerlendirmeleri yapılmaktadır.
  •  Beyanname tescil öncesinde , Sektör, Firma,  GTIP,  Gümrük Bazında program içerisinde sistematik kontroller yapılmaktadır. Müşteri veya personel hatalarının daha aza indirilmesine yönelik olarak iyileştirmeler için sonradan kontrol mekanizması geliştirilerek süreçlere otomatik kontroller eklenmektedir.

 

 

Entegrasyon ve Dijital Dönüşüm:

  • Dış Ticaret Operasyonunda; Yüklemesi yapılacak eşya bilgilerinin nakliyeciden tedarik edilmesi, ithalat ya da ihracat beyannamelerinin hazırlanması,  maliyet ve beyanname verilerinin oluşturulması, detaylı fatura ve dekont verilerinin sağlanması, operasyonla ilgili raporlamaların sunulması gibi süreçlerinde tamamında  web servis , XML , WSDL , XLS   entegrasyonları ile veri transferi  metotları kullanılmaktadır.
  • Dış Ticaret işlemlerinde kullanılan tüm belgeler beyanname bazında taramaları yapılarak , Optik Karakter Tanıma, (Optical Character Recognition -OCR ) yazılımları ile belgeleri tanıyan ve kategorize eden bir E-Arşiv sistemi kurulmuştur.
  • Yüksek hacimli, tekrarlanan yada veri entegrasyonu mümkün olmayan tüm iş süreçlerimizde teknolojiyi hızlı ve verimli şekilde kullanabilmek hedefi ile Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation – RPA) yapay zeka (Artificial Intelligence – AI) ile yazılımın kullanımı projeleri devreye alınmıştır. Bu çalışmalar neticesinde  süreçler daha hızlı , verimliliği yüksek ve hatasız işlemler ile müşterilerimize daha kaliteli hizmetler sunulması için hedeflenmiştir.

AYCUBE, AYGEN bilgi teknolojileri tarafından geliştirilmiş, ileri teknoloji yeteneklerine sahip bir veri merkezidir. Donatıları sayesinde verilerinizi sınırsız özellikte en doğru ve en hızlı şekilde hizmetinize sunmaktadır.