Mevzuat & Denetim & Danışmanlık

Anasayfa » Hizmetlerimiz » Mevzuat & Denetim & Danışmanlık

 

  • Mevzuat hizmeti olarak biz iş ortaklarımıza ve kendi iç bünyemize yönelik olarak ve özellikle firmalarımız ile kendimizin çalışma alanındaki konuları öne almak suretiyle,

Günlük mevzuat değişikliklerini, önceki haline göre farklılıkları belirterek açıklamalı olarak yorumları ile birlikte seri ve süratli bir şekilde iletmekteyiz.
Bunun yanı sıra, mevzuatta ve yasal düzenlemelerde yer alan avantajları duruma göre özetlemek suretiyle veya ayrıntıları ile iş ortaklarımızın ve iç bünye arkadaşlarımızın bilgilerine sunmaktayız.
Uygulamalara ve camiaya yönelik haberleri iletmekteyiz.
Dikkat edilmesi veya hassasiyet gösterilmesi gereken konuları ilgililere aktarmaktayız.
Gümrük mevzuatında GTİP olarak adlandırılan ürün kod numaralarını belirlemekteyiz.
İstek ve dilekler doğrultusunda raporlar hazırlayıp kendilerine sunmaktayız.
İş ortaklarımızı YYS sürecine hazırlamakta ve mevcut Yetkilendirilmiş Yükümlü Statülerinin korunması için gerekli çalışmaları yapmaktayız.
Operasyonun hızlandırılması adına uygulamada gerekli olan bilgisayar programlarının oluşturulması için IT Departmanımıza alt yapı hazırlamaktayız.
Mevzuatta veya sistemde düzeltilmesi gereken hususları ilgili makam ve mercilere iletmekteyiz.
İş ortaklarımız adına Uzlaşmalara katılmakta, ek tahakkuklara/para cezalarına karşı itiraz dilekçeleri hazırlayıp bunlara ilişkin iş ve işlemleri sonuçlandırmakta, normal iş akışında vergileri yatırıp bunlardan geri alınması gerekenlere ait formaliteleri yerine getirmekte ve ayrıca icap ettiğinde vergi mahkemelerine yönelik dava dilekçelerinde ve savunmalarda iş ortaklarımıza gümrük, dış ticaret, kambiyo ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri temin etmekteyiz.

  • Firmaların işlemlerinin Sonradan Kontrolü ile YYS’ye yönelik belgenin alınması, soru formlarının revizyonu, yerinde inceleme faaliyetlerine uyum ile faaliyet raporu düzenlenmesini içeren denetim & danışmanlık hizmeti verilmektedir.